Privacybeleid

Om Novum Bank Limited (hierna genoemd “wij”) in staat te stellen de diensten aan te bieden die op onze websites staan, verzamelen wij bepaalde informatie van u en verwerken die zoals dat vereist is. Dit gegevensbeschermingsbeleid legt gedetailleerd uit welke informatie wij verzamelen, verwerken en gebruiken en voor welke doeleinden we dat doen. Dit gegevensbeschermingsbeleid specificeert ook uw rechten en onze verplichtingen in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingswetgeving. Eén van onze belangrijkste prioriteiten is om uw persoonlijke gegevens gegevens te beschermen binnen het toepassingsgebied van onze diensten doorheen ons volledige bedrijfsproces en wij willen ook dat u zich veilig voelt wanneer u onze websites bezoekt.

1. Uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn specifieke informatie omtrent uw persoonlijke of materiële omstandigheden. Om u onze diensten te kunnen aanbieden, zullen wij u vragen om ons bepaalde aspecten van die persoonlijke gegevens te verschaffen, zoals uw naam, huidig adres, geboortedatum, gsm-nummer en e-mail adres. (“Uw Persoonlijke Gegevens”). Daarenboven moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen voor uw profiel (“Uw Veiligheidsgegevens”). (Naar “Uw Persoonlijke Gegevens” en “Uw Veiligheidsgegevens” wordt vanaf nu gezamenlijk verwezen als “Uw Gegevens”.)

Uw Gegevens worden verzameld, verwerkt (inclusief opslag en verzending) en gebruikt volledig in overeenstemming met de huidige wetgeving omtrent gegevensbescherming, met name de Maltese Wet op Gegevensbescherming en de Richtlijn van de EU-Raad 95/46/EC omtrent de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens (“Richtlijn”) en voor de doeleinden zoals hieronder beschreven.

2. Verantwoordelijke persoon

De organisatie verantwoordelijk voor het verwerken van deze gegevens zoals bedoeld door de BDSG en de Richtlijn is Novum Bank Limited., met hoofdkwartier op de 4th Floor, Global Capital Building, Testaferrata Street, Ta’ Xbiex XBX 1403, Malta, en geregistreerd in het bedrijfsregister van de Malta Financial Services Authority onder C 46997.

3. Wij gebruiken Uw Gegevens voor de volgende doeleinden

Wij gebruiken Uw Gegevens in overeenstemming met de huidige wetgeving in zoverre dat nodig is om een geldtransactie te verwerken, bijv. voor de autorisatie, en om ons toe te laten u te herkennen wanneer u van onze diensten gebruik maakt. In geval van een geldtransfer is het noodzakelijk dat we delen van uw gegevens transfereren naar de ontvangende bank. Bovendien zullen we ook de gegevens opslaan van de ontvanger tenminste als onderdeel van uw transactiegeschiedenis bij Novum Bank Limited. U moet er zeker van zijn dat u alle noodzakelijke toelatingen heeft verkregen zodat u de gegevens van de ontvanger mag gebruiken vooraleer u de transactie uitvoert.

Wij gebruiken Uw Gegevens ook om de identiteit van een gebruiker te controleren wanneer we dat moeten doen in overeenstemming met de huidige wetgeving omtrent het witwassen van geld en de preventie van terrorisme en / of wij vermoeden dat er effectief een misdaad heeft plaatsgevonden (bijv. fraude of andere fiscale delicten). Om nu in overeenstemming te zijn met de huidige wetgeving omtrent de preventie van fraude en het witwassen van geld, moeten wij bepaalde transferlimieten toepassen. In het geval dat uw transacties deze limieten overschrijden, zullen wij een identiteitscontrole uitvoeren om uw identiteit te controleren. Wat andere landen betreft, stuur ons alstublieft een gecertificeerde kopij van uw paspoort zodat we dat kunnen controleren.
indien u onze Klantendienst contacteert, mogen wij alle geschreven correspondentie bewaren tussen u en ons. Wij gebruiken deze informatie om onze diensten uit te voeren. Bovendien mogen wij ook alle telefoongesprekken opnemen die u met ons heeft en dat voor dezelfde redenen. Echter, als we dat doen, dan zeggen wij u dat op voorhand en zorgen wij ervoor dat u akkoord gaat aan het begin van elk telefoongesprek.
We slaan de informatie omtrent uw gebruik van onze diensten op in overeenstemming met de wetten van Malta, en meer specifiek de wetten omtrent het bankwezen, gegevensbescherming en belastingen in Malta.
Wanneer u onze websites bezoekt, krijgen wij automatisch informatie omtrent welke van onze websites u bezoekt en de browser die u daarvoor gebruikt. Deze informatie zal anoniem bewaard worden en zal gebruikt worden voor doeleinden qua statistiek om de gegevensbelasting op onze servers te beheren, om onze diensten te verbeteren en om onze websites meer gebruiksvriendelijk te maken.

4. Tags, Cookies, Pixels

We gebruiken tags, cookies en pixels voor het verzamelen van informatie over het gebruik van onze website.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer opgeslagen worden. Wanneer u bijvoorbeeld op de vlag van een bepaald land klikt op onze website wordt een cookie aan uw computer toegevoegd waarin de vlag die u gekozen heeft, wordt bewaard zodat de taal die met die bepaalde vlag samenhangt opgeroepen wordt wanneer u een volgende keer onze website bezoekt. Onze websites kunnen ook zonder cookies gebruikt worden. De meeste browsers accepteren automatisch cookies maar je kan die instelling om cookies te bewaren, uitschakelen of je kan je browser zo instellen dat je een boodschap krijgt wanneer cookies verstuurd worden.

5. Direct marketing

Het is mogelijk dat wij u electronisch contacteren (via e-mail, tekst of MMS) om u te informeren omtrent ons assortiment van gelijkaardige producten of diensten. U behoudt ten alle tijde het recht om niet toe te laten dat Uw Gegevens op deze manier gebruikt worden en elke keer dat wij u contacteren voor marketingdoeleinden zullen wij dat feit nog eens benadrukken. Indien u niet wil dat Uw Gegevens voor deze doeleinden gebruikt worden, contacteer alstublieft onze Customer Services department.

6. Het versturen van Uw Gegevens naar een derde partij

in principe versturen wij Uw Gegevens nooit naar een derde partij tenzij wij dat moeten doen om onze contractuele verplichtingen tegenover u uit te voeren (bijv. om transacties te verwerken). Indien, binnen het toepassingsgebied van onze uitvoering van ons contract, wij onderaannemers gebruiken om Uw Gegevens te verwerken voor ons en in overeenstemming met onze instructies, dan zal dat uitgevoerd worden volgens de geschreven overeenkomsten met betrekking tot het verwerken van contractgegevens die in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Maltese Data Processing Act. Om de door u gewenste transactie uit te voeren kan het nodig zijn dat we Uw Gegevens moeten doorgeven aan banken buiten de EER (de Europese Economische Ruimte). Door de transactie goed te keuren, geeft u automatisch ook uw goedkeuring om Uw Gegevens te versturen naar de correcte bank in het door u gekozen land.

7. Websites van derde partijen

We hebben een paar websites met links naar websites van derde partijen die onderworpen zijn aan de regelgeving in verband met gegevensbescherming van die derde partijen. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor zulke websites noch voor de regelgeving in verband met gegevensbescherming die erop van toepassing zijn. Indien u Uw Gegevens doorgeeft op websites van derde partijen, lees alstublieft heel aandachtig de relevante regelgeving in verband met gegevensbescherming vooraleer u uw persoonlijke informatie doorgeeft.

8. Integriteit van de gegevens

Wij, en de gegevensverwerkingsagentschappen die wij inhuren, zullen alle nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen treffen om Uw Gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik. Uw Gegevens worden daarom bewaard in een beveiligde omgeving op een beveiligde server en beschermd tegen toegang door onbevoegd personeel. In bepaalde gevallen kan het mogelijk zijn dat uw persoonlijke gegevens gecodeerd worden om verzonden te worden met Secure Socket Layer technologie (“SSL”). Dit betekent dat een erkend systeem van codering wordt gebruikt wanneer uw computer praat met onze servers.

9. Hoe lang houden wij Uw Gegevens bij?

Wij bewaren Uw Gegevens slechts zolang wij die nodig hebben om die doeleinden uit te voeren waarvoor we ze verzameld hebben en/of in die mate dat we dat moeten doen in overeenstemming met de huidige wetgeving op het bewaren van gegevens.

10. Uw recht op publicatie en het recht om Uw Gegevens te corrigeren

U heeft het recht om ons ten alle tijde te vragen om u geschreven informatie op te sturen omtrent Uw Gegevens die op onze servers bewaard worden en hoe die verwerkt worden. Indien Uw Gegevens niet correct zijn heeft u het recht en de plicht ons te vragen dat wij die verbeteren of dat u zelf de desbetreffende informatie kan aanpassen. Waar dat van toepassing is, zullen wij Uw Gegevens op uw vraag blokkeren of verwijderen, tenzij de wet er ons toe dwingt dat niet te doen. In elk van deze gevallen vragen wij u alstublieft onze Customer Services department te contacteren.

11. Aanpassingen aan dit Privacybeleid

Wij mogen dit Privacybeleid ten alle tijde aanpassen binnen de limieten van de wetgeving. Vooraleer wij enige aanpassingen uitvoeren zullen we u verwittigen door u een e-mail te sturen. Daarom is het nodig dat wij altijd beschikken over uw correcte persoonlijke gegevens.

Indien u vragen of opmerking omtrent ons beleid, contacteer alstublieft onze Customer Services department.